Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Förklaringen till vad som oftast
är orsaken till smärtor och ryggproblem - 

och lösningen på problemet.

 • Har du nacke-, skulder- eller ryggproblem som
  ständigt kommer tillbaka och inte vill försvinna?
 • Måste du vara försiktig med din rygg?
 • Hindrar dina ryggsmärtor dig från att leva ett
  fullvärdigt liv?

Om detta passar in på dig kan du, enligt doktor Sarno, vara utsatt för effekterna av TMS (Tension Myositis Syndrome eller The Mindbody Syndrome), och du kan bli av med smärtorna! TMS, som är kopplat till muskelspänningar, ger upphov till fysiska processer i muskler og nerver i nacke, skuldra och rygg. Det är detta som ger smärtor.

Konventionell behandling
De konventionella behandlingsformerna för ryggproblem har stort sett visat sig att ha dålig effekt. Detta har dokumenterats i flera undersökningar. Orsaken till detta är troligtvis att behandlingssättet är overksamt. Den effekt som kan upplevas på kort sikt kan vara en blandning av avslappning, ökad blodgenomströmning och placeboeffekt.

En ny norsk undersökning konkluderar med att 11 av 15 behandlingsformer mot lumbala diskbråck inte har någon effekt på problemet eller saknar dokumentation på att de fungerar.

I undersökningen får bland annat fysioterapi, kiropraktik, fysisk träning och kirurgi genomgående kritik.

Alternativ behandling
Det finns numera olika alternativa behandlingsformer för ryggproblem. Nedan beskrivs två av dem i korthet. 

1) Doktor Sarnos behandling som lägger fokus på att ryggproblem ofta har ett nära samband med undertryckta känslor. 

2) Stefan Hedmans behandling som lägger vikt på att korrigera energiobalanser i kroppen så att spänningar och smärtor släpper. 

Bägge dessa behandlingar har visat sig att ha god effekt. Men först lite mer om orsaken till ryggproblem.

Konventionella diagnoser
De konventionella diagnoserna för olika typer av ryggproblem är ofta felaktiga. Detta på grund av att läkarna inte känner till effekterna av TMS.

Detta är vad doktor Sarno säger om några av de olika diagnoserna för ryggproblem;

 • Diskbråck är sällan orsak till smärtor eller andra nevrologiska effekter. Många människor (ca 20%) har diskbråck utan att ha någon som helst smärta. Dessutom korresponderer oftast inte smärtornas plats i kroppen med vad diskbrokkets plassering skulle innebära. Dessa smärtor kan försvinna utan operation.
 • Patienter med diagnosen klämda nerver lider ofta av TMS og kan därmed bli fria från sina smärtor.
 • Doktor Sarno menar också att patienter med fibromyalgi egentligen lider av TMS og kan bli kvitt sina problem med behandling mot TMS.

Doktor Sarnos resultat
Av doktor Sarnos patienter med diskbråck blev 88 % helt eller nästan helt fria från smärtor och utan begränsningar i fysisk aktivitet. 10% fick det bättre, med några smärtor och begränsningar i fysisk aktivitet. Bara 2 % fick ingen effekt.

Smärtor från TMS
TMS-smärtor förekommer vanligtvis i skinkor, korsrygg, skuldra och nacke. Ofte finns de på flera ställen samtidigt eller flyttar sig i kroppen. Detta gör det mindre troligt att de kommer från diskbråck eller klämda nerver.

Smärtor från TMS orsakas av spänningar i muskulaturen som medför att blodgenomströmningen blir lägre. Detta ger begränsningar i syre-tillförsel och kan till exempel orsaka smärta, nummenhet, dirring eller ibland svaghet. Värmebehandling, ultraljud och djupmassage ökar blodcirkulationen och kan därför minska smärtorna på kort sikt.

Doktor Sarnos metod
När ryggsmärtorna behandlas på rätt sätt, kommer de att försvinna. Dette i motsättning till de konventionella behandlingsmetoderna där smärtorna vanligtvis kommer tillbaka.

Doktor Sarno har ett radikalt nytt tillnärmningsätt till diagnos och behandling av ryggsmärtor.

Detta säger Doktor Sarno till sina patienter:

 • Återuppta fysisk aktivitet. Det kommer inte att skada dig.
 • Säg till dig själv att du inte accepterar smärtorna längre.
 • Var inte skrämd av ryggsmärtorna. Du har förmågan att bli färdig med dem.


Doktor Sarno har skrivit tre böcker om ryggbehandling. Där beskriver han:

 • hur känslor stimulerar hjärnan att skapa fysiska symptom
 • hur TMS är en dominerande orsak til rygg-, nacke-, skulder- och bensmärtor
 • hur undertryckta känslor kan leda till magsår, spännings-huvudvärk, migrän, höfeber och en rad andra problem
 • hur nya, ibland invalidiserande smärttillstånd som t.ex. fibromyalgi kan behandlas med succé
 • hur växelverkan mellan din hjärna och kropp kan skapa fantastiska resultat


Hvem är doktor Sarno?
Doktor Sarno, är professor i rehabiliteringsmedicin i New York, har forskat på TMS i över 20 år och skrivit tre böcker om behandling av ryggproblem. Han är en medicinsk pionjär vars program har hjälpt tusenvis av patienter att bli kvitt sina ryggproblem - utan mediciner eller riskabla operationer.

Stefan Hedmans metod

Stefan Hedman har också ett radikalt nytt tillnärmningsätt till diagnos och behandling av ryggsmärtor. Den bygger på att se vilka energiobalanser som ligger bakom ryggsmärtorna och korrigera dem. När detta sedan medför att smärtorna försvinner, ofta omgående, visar detta att diagnosen och behandlingen var korrekt.

Detta beskrivs i en bok som förklarar hur du själv kan bli kvitt dina ryggproblem. Den heter Frisk rygg – helt enkelt och är skriven av Stefan Hedman.

Metoden som presenteras i boken bygger på kunskap från energi-psykologi, energimedicin och nevro-lingvistisk programmering. Detta i kombination med den grundläggande insikten från dr. Sarno visar dig en enkel och effektiv väg bort från dina ryggproblem.

Effektiv egenbehandling

Frisk rygg – helt enkelt beskriver på ett enkelt sätt hur du själv kan bli kvitt dina ryggproblem. När du läser boken och följer de lättförståeliga instruktionerna kommer du att känna att ryggen din blir bättre. Dette sker vanligtvis inom kort tid.

Om du vill bli av med dina ryggsmärtor på egen hand kan du beställa boken, Frisk rygg - helt enkelt. I den hittar du övningar som kan minska dina ryggsmärtor betraktligt.

Om du vill prova ut effekten av några av övningarna i boken hittar du två avsnitt från boken här. Även om dessa övningar framstår som mycket enkla, så har de vanligtvis en mycket god effekt.

Ryggbehandling / healing
Det bästa, snabbaste och mest effektiva sättet att bli av med sina ryggsmärtor är att ringa mig och avtala tid för en telefonbehandling. Innan vi avtalar tid för den riktiga behandlingen kan vi göra en snabb test om smärtorna hänger ihop med dina energiobalanser. En sådan test går att göra på några minuter och du kan då känna hur spänningar och smärtor minskar. Om det sker vet vi att en behandling där vi korrigerar dina energier troligen kan bli effektiv för dina ryggproblem. 

Tillbaka till Ryggsmärtor.


Ta kontakt
Om du vill beställa tid för ryggbehandling, kan du ringa
Stefan Hedman, tlf. 076 116 90 87.