Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Svartsjuka;

få hjälp med att hantera detta destruktiva relationsproblem.

Om du har problem med svartsjuka i samlivet eller efter ett samlivsavbrott, kommer det i stor utsträckning att påverka hur du har det i vardagen. Det är en destruktiv känsla som effektivt tömmer dig på energi.

Svartsjuka kan vara ett lika stort problem vare sig det är du själv eller din partner som är svartsjuk. Ofta kan svartsjuka också vara nära kopplat till problem med att hantera ilska. Om man inte gör något för att reducera svartsjukan i förhållandet kommer det tids nog att bli ohållbart att leva i ett sådant förhållande. Att göra sig av med svartsjukan kommer därför att ha positiva konsekvenser för bägge parter.

Efter att ha blivit av med din svartsjuka kommer du att uppleva att relationen har möjlighet att bli mer nära. Du kommer också att uppleva en djupare trygghet tillsammans med partnern.

Obearbetad svartsjuka kan också ha ödeläggande konsekvenser efter ett samlivsavbrott. Svartsjukan kommer att binda upp energi, känslor och tankar till det avslutade förhållandet. Konsekvensen av detta är att det är svårt att komma vidare. Om man inleder ett nytt förhållande tar man troligen med sig sitt gamla problem med svartsjuka in i det nya förhållandet. Man upplever antingen svartsjuka i förhållande till den nya kärestan eller man fortsätter att vara upptagen av vad som kan ske i livet till den förra partnern.

Vid problem med svartsjuka bör lämpligtvis bägge parter komma till terapi för sina olika roller i detta relationsproblem. Detta bland annat för att skapa en gemensam förståelse för vad det är som inte fungerar i samlivet. Det mest effektiva är om var och en kommer till en egen terapitimme.

Ring mig om du vill veta mer om vilken effekt min behandling av svartsjuka och relationsproblem kan ha på samlivet.

Tillbaka till samlivssidan.

Tillbaka till terapisidan.


Ta kontakt
Om du vill veta mer om hur du kan få hjälp mot svartsjuka
i samlivet ringer du Stefan Hedman, tel. 076 1169087.