Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


En positiv självkänsla;

hjälper dig att få det lättare i livet.

Om du eller någon i din närhet sliter med en dålig självkänsla kan vi erbjuda hjälp med att förändra den så att den blir mer positiv.

En positiv självkänsla är kanske det som har störst betydelse för vad du tillåter dig att sätta som mål i livet och för hur du kommer att lyckas med att uppnå dina mål och att få det som du vill i livet.

Med hjälp av effektiva tekniker, bland annat NLP, kan vi redan inom loppet av en behandling förbättra din selvkänsla betydligt, så att du får bättre möjligheter att uppnå det du önskar i ditt liv.

Efter att din självkänsla har blivit starkare kommer sättet du uppför dig på och reagerer på att vara förandrat, och mer anpassat för de olika situationerna du kommer att befinna dig i. Därmed kommer du också att skicka ut signaler som drar till sig andra människor än du har gjort tidigare.

Relationer

Antingen du redan är i ett förhållande eller du vill träffa på den riktiga partnern, har din självkänsla allt att säga för hur du uppträder och hur saker kommer att utveckla sig i ditt liv.

Du har säkert upplevt att om en av parterna i en parrelation har dålig självkänsla kan detta bidra till en obalanserad relation. För den som vill ha ett mer balanserat förhållande kan detta uppnås om självkänslan till den "svagare" personen blir bättre. Jag kan bidra med att få en positiv självkänsla på plats.

Om du inte är i ett förhållande, men vill få det lättare att kunna ta kontakt med personer du vill lära känna, så har din självkänsla en avgörande betydelse. När den har kommit på plats kommer dina tankar och handlingar att leda dig på rätt spår.

Om du vill veta mer om hur du kan bli av med dålig självkänsla - ta kontakt!

Tillbaka till terapisidan.


Ta kontakt
Om du vill få en mer positiv självkänsla och beställa en
terapisession, eller vill ha mer information, 
kan du ringa Stefan Hedman, tel. 076 116 90 87.