Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Ryggsmärtor


Kurser


Bokbeställning

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Hjälp mot dina ryggproblem nu !

Första steget mot en bättre rygg.

Copyright: Stefan Hedman

Läs instruktionerna nedan och gör övningen enligt beskrivningen. Du måste förstås genomföra övningen om den skall hjälpa. (Texten har hämtats från boken "Frisk rygg - helt enkelt" av Stefan Hedman. Boken kan beställas här på nätet.)


Känn efter hur din rygg känns just nu. Var känner du något? Hur mycket känner du? För att du lättare skall känna förändringen bör du sätta ett värde på spänningen eller smärtan du känner. Använd värden från 10 till 0. Om du har mycket starka känslor någon stans sätter du 10 och 0 om du inte känner något. Exakt vilket tal du sätter spelar ingen roll. Det är bara för att du skall kunna följa med på förändringen. När du har känt efter var känslan sitter och hur mycket du känner skall vi gå vidare.

Nu skall du göra den första övningen.
Den är mycket enkel. Du skall bara
trycka med ena tummen på
utsidan av pekfingernageln
(sidan närmast tummen)
på samma hand.
Vilken hand spelar ingen roll.
Tryck så att du känner det tydligt
och massera gärna lite med tummen
så att du känner att något sker vid
pekfingernageln. Håll fingrarna som beskrivet i
en minut eller två. Om du vill kan du
bara läsa vidare medan du håller
fingrarna samman.

Är du en självkritisk person?

Hur känns det att sitta och trycka samman fingrarna på ett sätt som du inte är van med och som kanske inte har någon annan effekt att du blir ännu mer självkritisk? Känn efter vad som sker med dina känslor när du tänker på dig själv. Känn efter hur det känns i fingrarna du trycker samman. Känn efter vad som sker i dina armar. Vad sker i nacken, i halsen, i ansiktet. Även om du inte känner någon förändring, har du i varje fall fått en bättre känsla för hur du har det just nu.

Nu skall du på nytt känna efter hur det känns i ryggen. Om du vill kan du fortsätta att hålla samman fingrarna. Du kanske redan känner någon skillnad. Kanske, kanske inte. Om du känner en förändring tror du säkert att det beror på tillfälligheter. Att det skulle kunna bero på att du har hållit två fingrar samman i en minut (eller två) tycker du troligen att det är alltför enkelt. Det är viktigt att du på nytt sätter ett tal, mellan 0 och 10, på hur du har det i ryggen. Det är också viktigt att du känner efter på samma plats i ryggen som sist. Detta för att du lättare skall upptäcka när förändringen kommer och hur den sker.

Är du kritisk mot din rygg?

Fortsätt att hålla tummen mot sidan av pekfingernageln. Tänk på om du är kritisk mot din rygg. Låt tankarna flyta lite runt frågan. Tänk på om du är speciellt kritisk mot din rygg när du har ont. Eller när du är stressad. Tänk på om det känns riktigt att vara kritisk. Kanske det känns som att du inte har något val. Känn efter om du är spänd i din rygg nu. Är det något som förändrar sig nu eller har det förändrat sig sedan du började att trycka fingrarna samman?

Vare sig det nu har skett någon förändring i din rygg eller inte, har du nu känt efter hur du har det med din inställning till dig själv och hur det ger sig uttryck i självkritik. Om du har känt en förändring är du kanske överraskad och undrar på om förändringen beror på att du tryckte samman dina fingrar eller vad annat det skullekunna bero på.

Är du kritisk mot övningen?

Om du inte har känt någon förändring undrar du kanske på om dessa metoderna verkligen har någon effekt på din rygg. Kanske du blir kritisk mot den som skrev övningen, eller kanske du blir självkritisk för att du använder tid på att läsa övningen. Det är enkelt att bli kritisk, antingen till sig själv eller till andra. Om du känner dig kritisk är det smart om du fortsätter att hålla tummen på utsidan av pekfingernageln. Fortsätt att känna efter om den kritiska känslan förändrar sig.

När du känner efter om du känner dig kritisk till något är det viktigt att du skiljer på hur du tänker och hur du känner. När du använder dessa metoder kommer du så småningom att upptäcka att du i en kort period kan tänka kritiska tankar men att du inte känner dig kritisk. Efter några minuter med kritiska tankar som inte blir bekräftade av kritiska känslor, kommer de kritiska tankarna automatiskt att ge sig och bli svagare.

Så, vad tror du om effekten av övningen så långt. Det enda säkra sättet att finna ut om den fungerar är givetvis att känna efter och därefter vänta och se. Så småningom finner du ditt eget svar på frågan om hur gott övningen fungerar för dig.

Om du vill kan du nu prova Nästa steg till en god rygg.


Ta kontakt
Om du vill beställa en terapitimme, kan du ringa
Stefan Hedman, tel. 076 116 90 87.