Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Relationsproblem;

få hjälp att få ditt förhållande att fungera bättre.

Om du har relationsproblem kommer dessa också att påverka hur du har det på ditt jobb. Men framför allt kommer det att bidra till att du inte kan hämta ny energi i ditt privatliv.

Vare sig du eller din partner sliter med sitt känsloliv eller att ni bara har svårt att kommunicera på ett bra sätt finns det hjälp att få. Speciellt om någon av er har problem med svartsjuka eller att hantera ilska kommer en förändring att ha mycket stora positiva konsekvenser för bägge parter i ert förhållande.

Efter att ni har förbättrat kommunikationen på olika plan kommer ni att upptäcka att livet blir mycket enklare och mer behagligt. Dessutom kan ni börja att dra i samma riktning, så att bägge parter blir mer nöjda med livet.

Som en positiv bieffekt kommer ni att upptäcka att det sexuella samlivet kommer att bli bättre efter att ni har fått hjälp. Vad kan vara en bättre motivation för att söka hjälp än ett bättre sexliv?

Det bästa är om bägge parter kommer till terapi. Detta bland annat för att skapa en gemensam förståelse för vad det är som inte fungerar i ert förhållande. Det mest effektiva är om var och en beställer en egen terapisession.

Det är också möjligt att genomföra hjälpen som familjeterapi där bägge parter är med samtidigt i samtalet. Du kan läsa mer om min familjeterapi här.

Här är ett exempel på en typisk effekt av min behandling av ett relationsproblem.

Om du vill veta mer om hur effektiv min behandling av svartsjuka eller andra relationsproblem kan vara, kan du ringa mig och få veta mer.

Tillbaka till terapisidan.


Ta kontakt
Om du vill höra mer om vilken hjälp terapi kan innebära för
dina relationsproblem och hur du därmed också kan förbättra
ditt förhållande och ditt sexliv kan du ringa Stefan Hedman,
tel. 076 116 90 87.