Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Ryggsmärtor


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt livÖversättning,


norska till svenska och

svenska till norska


Om du har något du vill ha översatt är jag också översättare och gör översättningar från norska till svenska och från svenska till norska.

Jag översätter alla typer av texter, också teknisk dokumentation.

Jag är civilingenjör i teknisk fysik.


Till huvudsidan.


Ta kontakt
Om du vill ha ett priserbjudande på översättning kan du ringa Stefan Hedman, tel. 076 116 90 87, eller skicka en e-post till mail@forbedring.no, gärna med det material som skall översättas bifogat.