Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering;

hjälper dig att förändra dina undermedvetna tankeprogram.

NLP, eller Neuro Lingvistisk Programmering, är en metod som kan "ge en bild" av hur hjärnans tankeprogram fungerar. Efter att vi har "sett" hur ditt "program" fungerar vet vi hur vi kan förändra programmet för att du skall tänka, och handla, på ett bättre sätt.

Metoden vi använder för att "se" hur dina program fungerar, är enkel. Du kommer att uppleva tillvägagångssättet i stort sett som ett vanligt samtal.

En förändring med hjälp av NLP är mycket effektiv. Efter en NLP-konsultation kommer du att märka en förändring i det sätt som du hanterar knepiga situationer, utan att du behöver tänka dig för, och du kommer automatiskt att fungera på ett bättre sätt.

Till terapisidan.


Ta kontakt
Om du vill beställa en terapitimme, eller veta mer om
möjligheterna med NLP, kan du ringa Stefan Hedman,
tel. 076 116 90 87.