Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balanse och upplev förbättring i ditt liv /center>


Från mobbad till värdesatt -

Hjälp med att bli fri från problem med mobbning och mobbare.

Om du sliter med att bli mobbad finns det nu hjälp att få. Du får hjälp mot mobbning med hjälp av en mycket effektiv metod. Metoden vi använder bygger på en kombination av de olika terapimetoder som vi använder. Du kommer att märka effekten i kroppen genom att oro och ångest ersätts med ro och styrka.

Metoden bygger på att du får hjälp att förändra dina emotionella reaktioner på mobbningen. När du inte längre reagerar emotionellt kommer mobbarna att tycka det inte längre ger önskat resultat att fortsätta med sin mobbning. Du kommer troligen att lägga märke till att dina mobbare inom kort tid minskar sin mobbning avsevärt och kanske slutar helt och hållet. Efter att du har fått hjälp kommer du att bli starkare och du kommer att känna dig tryggare också i kontakt med de som har utsatt dig för mobbning.

Vare sig du er vuxen och blir mobbad på arbetsplatsen eller är elev fungerar metoden effektivt. Du kommer att märka att du får mer energi i vardagen och att du kan koncentrera dig bättre och uppnår bättre resultat. Om du dessutom har dyslexi eller läroproblem kommer du troligen att märka att dessa problem minskar. Tänk dig hur en reduktion av dina problem med mobbning kommer att förbättra hela din livskvalitet.

Om du känner dig mobbad ska du redan här få lite hjälp mot dina jobbiga känslor som rör mobbningen. Om du har tur kan denna enkle övning förbättra dina känslor så att dine dagar i fortsättningen blir lite lättare. Du kan också använda övningen i framtiden om mobbningen inte har slutat.

Om du är mobbad, eller du ska lösa problem med mobbning på en skola eller arbetsplats, kan du ringa mig Stefan Hedman, tel. 076 116 90 87, för ett oförpliktande samtal om vad vi kan bidra med för att förbättra situationen.

Vi kan också erbjuda kurser där vi i grupp löser upp det obehag som upplevs vid mobbning. Dessa känslor kan lösas upp utan att deltagarna behöver säga något om sin egen upplevelse av att bli mobbad. Därmed har deltagarna möjlighet att bearbeta också sådana upplevelser som de tycker är för jobbiga att dela med sig av.

Tillbaka till terapisidan.


Ta kontakt
Om du vill beställa en terapitimme för att få hjälp mot
mobbning, kan du ringa Stefan Hedman, tel. 076 116 90 87.