Vill du veta mer?


Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
 

Behandling av ilska


Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser


Testimonials

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Ilskehantering;

hjälp att hantera okontrollerad ilska.

Om du vill kunna kontrollera din ilska redan imorgon så har du nu äntligen funnit en lösning på problemet.

För dig som har problem med ilskehantering kan en behandling av ilska vara ett första steg till att få dina relationer att fungera bättre.

Jag hjälper personer som i olika sammanhang har problem med ilskehantering. Oftast är det någon konkret episod som plötsligt gör att de förstår att problemet måste få sin lösning - nu eller aldrig.

Med min metod för ilskehantering kommer du redan efter en behandlings-session att uppleva att ditt reaktionsmönster i pressade situationer kommer att vara förändrat. Så fort kan du lära dig ilskehantering och att hantera din ilska på ett konstruktivt sätt.

Jag kommer att lära dig effektiva tekniker för ilskehantering som visar dig hur du kan hantera olika situationer på ett mer behagligt sätt. På så sätt kommer vi att förändra det destruktiva handlingsmönstret som gör att situationer ofta urartar.

Situationer som tidigare har urartat på grund av dålig ilskehantering kommer att upplevas annorlunda, vilket styrker din tro på att problemet kommer att reduceras ytterligare i framtiden.

Min behandling är ett unikt erbjudande och ger den garanterat mest effektiva hjälp du kan få när det gäller ilskehantering. Det finns inte någon annan behandling som ger ett motsvarande resultat på så kort tid.

Så här kan resultatet av min ilskebehandling upplevas av dig som klient.

Så använd några minuter för att tänka igenom vad det skulle vara värt för dig och din relation att, kanske redan inom en vecka, kunna få denna hjälp med ilskehantering så att du blir fri från ditt problem med ilska. Då kan du samtidigt få en uppfattning om vad du tycker att din relation är värd.

Det är också möjligt att köpa ett presentkort för att kunna ge bort en behandling till någon du tycker om. Det kommer förstås att inverka positivt på alla inblandade. Det är dessutom en gåva som kommer att ha ett bestående värde och som kommer att påverka välmåendet resten av livet.

Om du vill veta mer om hur effektiv min ilskebehandling är, kan du ringa mig, Stefan Hedman, på 076 116 90 87 och få veta mer.

Behandlingen utförs vanligtvis per telefon. Det ger dig möjlighet att genomföra behandlingen med minimal tidsinsats och på tider som passar din livssituation. (Dag eller kväll.) 

Till sist några citat om ilska.

Tillbaka till terapisidan.

PS. Om problemen med ilska utspelar sig i en parrelation kan det ibland vara lämpligt att bägge parter får hjälp och genomför var sin terapisession. DS.


Ta kontakt
Om du vill beställa tid för terapi, eller veta mer om
min hjälp med ilskehantering, kan du ringa Stefan Hedman,
mobil 076 1169087 (också på kvällstid).