Vill du veta mer?


Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
 

Behandling av ilska


Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser


Ilskehanteringskurs


Testimonials

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Hantering av ilska;

hjälp att hantera okontrollerad ilska.

Här är metoden för dig som vill kunna kontrollera din ilska redan imorgon. Så om du eller någon i din närhet har problem med att hantera sin ilska, har du nu funnit en lösning på problemet.

Jag kan lära dig effektiva tekniker för ilskehantering som visar dig hur du kan hantera olika situationer på ett mer behagligt sätt. Eftersom ilske-episoder ofta upplevs som att gå på autopilot, kommer vi också att omprogrammera din autopilot. På så sätt förändrar vi det destruktiva handlings-mönstret som gör att situationer ibland urartar. Detta för att du inte längre ska behöva försöka rädda olyckliga situationer, ofta utan att lyckas.

Har du eller din partner problem med hantering av ilska kan en behandling av ilska vara ett första steg till att få relationen tillbaka på spåret igen.

Jag hjälper personer som i olika sammanhang har problem med sin hantering av ilska. Ofta är det någon konkret episod som plötsligt gör att de förstår att problemet måste få sin lösning - nu eller aldrig.

Med min metod kommer du redan efter en behandling att uppleva att reaktionsmönstret i pressade situationer kommer att vara förändrat och du kan hantera ilskan på ett konstruktivt sätt.

Jag kommer att lära dig effektiva tekniker för hantering av ilska som visar dig hur du kan hantera olika situationer på ett mer behagligt sätt. På så sätt kommer vi att förändra det destruktiva handlingsmönstret som gör att situationer ofta urartar.

Situationer som tidigare har urartat på grund av ilska kommer att upplevas annorlunda, vilket styrker din tro på att problemet reduceras ytterligare i framtiden.

Min behandling är ett unikt erbjudande och ger den garanterat mest effektiva hjälp du kan få när det gäller hantering av ilska. Det finns inte någon annan behandling som ger ett motsvarande resultat på så kort tid.

Så här kan resultatet av min behandling av ilska upplevas av dig som klient.

Så använd några minuter för att tänka igenom vad det skulle vara värt för dig och din relation att, kanske redan inom en vecka, kunna få denna hjälp för att bli fri från ditt problem med ilska. Då kan du samtidigt få en uppfattning om vad du tycker att din relation är värd.

Det är också möjligt att köpa ett presentkort för att kunna ge bort en behandling till någon du tycker om. Det kommer förstås att inverka positivt på alla inblandade. Det är dessutom en gåva som kommer att ha ett bestående värde och som kommer att påverka välmåendet resten av livet.

Om du vill veta mer om hur effektiv min behandling av ilska är, kan du ringa mig Stefan Hedman, på 076 116 90 87 och få veta mer.

Behandlingen utförs vanligtvis per telefon. Det ger dig möjlighet att genomföra behandlingen med minimal tidsinsats och på tider som passar din livssituation. (Dag eller kväll.) 

Ska man bli bra på noe her i världen så är det förstås viktigt att träna på det. Det kan du göra genom att genomgå min ilskekontrollträning. Ring mig Stefan Hedman, på 076 116 90 87 så får veta mer.

Till sist några citat om ilska.

Tillbaka till terapisidan.

PS. Om problemen med ilska utspelar sig i en parrelation kan det ibland vara lämpligt att bägge parter får hjälp och genomför var sin terapisession. DS.


Ta kontakt
Om du vill beställa tid för terapi, eller veta mer om
min hjälp att hantera ilska, kan du ringa Stefan Hedman,
mobil 076 1169087 (också på kvällstid).