Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Testimonials Ryggbok


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv

Friskare rygg;

hjälp till en ljusare framtid för ryggen din.

av Stefan Hedman

När du har ont i ryggen undrar du kanske vad som är fel med den. Du skulle säkert också önska dig en friskare rygg. Men ofta är det inget fel alls med din rygg annat än att det gör ont i den. Det onda är oftast en varningssignal om någonting annat.

En indikation på att det inte är något "fel med ryggen" som behöver vara orsak till smärtorna är att vid undersökning av människor som är helt utan ryggsmärtor så finner man att de har lika mycket slitage och disk-problem som en befolkningsgrupp med ryggsmärtor. Alltså behöver inte fysiska förändringar betyda att man måste känna smärtor i kroppen.

En annan indikation på att smärtor inte behöver uppstå på grund av något "fel med ryggen" är att smärtorna ofta kan försvinna inom loppet av minuter med mina metoder.

Om du vill veta mer om hur du kan slippa att ha ont i ryggen i framtiden, kan du kontakta mig direkt på telefon. På så vis kan vi tillsammans se om mina metoder kan vara effektiva för dig.


PS. Förutom att kunna uppleva en friskare rygg kan du också få hjälp mot andra typer av smärtor och spänningar. Behandlingen kan också utföras på avstånd pr. telefon. DS.

Tillbaka till sidan om ryggsmärtor.


Ta kontakt
Om du vill slippa att ha ont i ryggen och uppleva en snabb
väg tillbaka till en friskare rygg kan du beställa hjälp genom
att ringa Stefan Hedman, tel. 076 116 90 87.