Vill du veta mer?


Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
 

Behandling av ilska


Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser


Testimonials

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Problem i familjen;

glöm traditionell familjeterapi -
ni behöver okonventionell och effektiv hjälp.

Här är metoden för dig som vill kunna bli färdig med dina problem i familjen så fort som möjligt och istället kunna ägna din energi och uppmärksamhet på konstruktiva saker som utvecklar relationen. Så om du eller någon i din närhet har problem i familjen, har du nu funnit en lösning på detta problem.

Om du eller din partner har problem med att hantera sitt humör så att det påverkar familjen negativt, kan en behandling av mig vara det mest effektiva steget till att få relationen tillbaka på spåret igen.

Jag hjälper personer som i olika sammanhang har problem med sin hantering av olika relationer och sina emotionella svängningar. Ofta när någon söker hjälp hos mig är det någon konkret episod som plötsligt gör att de förstår att problemet måste få sin lösning - nu eller aldrig.

Min metod är inte någon vanlig familjeterapi utan en individuell hjälp till bägge parter i ralationen. Hjälpen innebär att ni får transformerat hela er syn på era inviduella roller i relationen. Så efter att bägge parter i relationen har fått hjälp kommer ni bägge att ha förändrat er syn på relationen och vad som har utgjort problemen i relationen. Därmed kan inte problemen fortsätta att existera på samma sätt längre.

Efter min hjälp kommer ni redan efter en varsin behandlings-session att uppleva att reaktionsmönstren i olika situationer kommer att vara förändrade och ni kan hantera potentiella konflikter på ett konstruktivt sätt.

Jag kommer att lära er effektiva tekniker för hantering av era emotionella svängningar och visa er hur ni kan hantera olika situationer på ett mer behagligt sätt. På så sätt kommer vi under sessionen att förändra det destruktiva handlingsmönstret som gör att situationer ofta har urartat.

Situationer som tidigare har ledit till konflikter och andra problem i familjen kommer att upplevas annorlunda, vilket styrker tron på att problemet kommer att reduceras ytterligare i framtiden.

Min behandling är ett unikt erbjudande och ger den garanterat mest effektiva hjälp du kan få när det gäller hantering av problem i familjen. Det finns mig veterligt inte någon annan behandling som ger ett motsvarande resultat på så kort tid.

Så här kan t.ex. resultatet av min behandling av ilska upplevas av dig som klient.

Så använd några minuter för att tänka igenom vad det skulle vara värt för dig och din relation att, kanske redan inom en vecka, kunna få denna hjälp för att bli fri från dina en stor del av dina problem i familjen. Då kan du samtidigt få en uppfattning om vad du tycker att din relation är värd.

Om du vill veta mer om hur effektiv min behandling kan vara, kan du ringa mig Stefan Hedman, på 076 116 90 87 och få veta mer.

Behandlingen utförs vanligtvis per telefon. Det ger dig möjlighet att genomföra behandlingen med för dig minimal tidsinsats och på tider som passar din livssituation. (Dag eller kväll.) 

Till sidan om relationsproblem.

Tillbaka till terapisidan.

PS. Om bägge parter i relationen är lika öppna för att lösa problemen i familjen är det möjligt att genomföra denna familjeterapi genom att bägge parter är med i samtalet samtidigt, men oftast kan det vara lämpligt att bägge parter får hjälp och genomför var sin terapisession separat. Detta eftersom din och din partners syn på problemen kan vara väldigt olika och det inte är konstruktivt att diskutera detta under ett terapisamtal. Vårt samtal kommer att ha stort fokus på framtiden och mindre fokus på det som har varit. Det är dags att börja ert nya liv nu! DS.

PPS. Även om din partner inte tycker att det inte behövs någon familjeterapi kan det vara lämpligt för dig att börja med din egen förändringsprocess. Det kommer att hjälpa dig att se relationen och dess problem klarare och du kommer att få det lättare att sätta gränser. Oavsett hur det står till i familjen som helhet är det viktigt att du själv lyckas ha det bra, speciellt om du inte har fått med dig din partner i processen ännu. Välkommen till att börja ditt nya liv! DDS.


Ta kontakt
När du vill beställa tid för familjeterapi, eller veta mer om
min hjälp att hantera problem i familjen, kan du ringa
Stefan Hedman, mobil 076 1169087 (också på kvällstid).