Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Ryggsmärtor


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Bli Satt Fri Fort ;

löser upp gamla emotionella problem.

Bli Satt Fri Fort (BSFF) är en effektiv metod för att lösa upp emotionella problem. Metoden löser också upp problem som kommer från upplevelser tidigare i livet. Efter att ha lärt dig metoden, på kurs eller under en terapisession, kan du själv använda BSFF för att lösa upp i dina problem.

BSFF är en väldigt effektiv terapimetod som också fungerar mycket bra för egenterapi. Metoden används för att eliminera de negativa emotionella rötter och självbegränsande trossystem som ligger lagrade i det undermedvetna sinnet. Dessa oupplösta negativa emotioner och trossystem skapar och bevarar psykologiska och fysiska symptom som kan leda till opraktisk livsinställning, mentala, emotionella, fysiska, och spirituella problem, inklusive medisinska, och hälsoproblem. Dessa problem kan ofta lösas upp med hjälp av BSFF.

BSFF arbetar på en djup psykologisk nivå och hanterar målmedvetet de oupplösta emotionella rötterna och de tros-system som arbetar automatiskt i det undermedvetna. Varje behandling med BSFF tar samtidigt bort alla dessa rötterna, för varje problem.

BSFF påverkar direkt de undermedvetna processer som etablerar och utlöser försvagande och opraktiskt fungerande reaktioner. Metoden eliminerar snabbt och försiktigt olika typer av problem, också när du inte vet vad som orsakar dem. Allt som behövs är att du blir medvetet uppmärksam på ett "problem" och ger ditt undermedvetna besked om att du vill lösa upp problemet. Du behöver inte ens fokusera uppmärksamheten på problemet under behandlingsprocessen.

Till terapisidan.


Ta kontakt
Om du vill beställa en terapitimme, eller veta mer om BSFF,
kan du ringa Stefan Hedman, tel. 076 116 90 87.