Vill du veta mer?


Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Behandling av ilska -

för att hjälpa dig att hantera din ilska.

Om du eller någon i din närhet har problem med att hantera sin ilska, finns det lyckligtvis hjälp att få. Jag har utvecklat en effektiv behandling av ilska. Den går ut på att man får lära sig en effektiv teknik för att hantera sin ilska. Tekniken kan läras in på mycket kort tid.

Redan efter en första behandling kan personen med ilska och med det destruktiva handlingsmönster som ilska vanligtvis ger upphov till, förändra sitt beteende radikalt och hantera sina reaktioner på ett bra sätt. Efter behandlingen har problemet minskat avsevärt eller helt försvunnit.

Efter en första behandling kan ilskan fortfarande kännas i pressade situationer, men reaktionsmönstret kommer att vara förändrat och ilskan kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Efter en andra behandling kan också känslan av ilska minska, så att hela situationen upplevs annorlunda. På så vis blir problemet ytterligare reducerat.

Behandling av ilska med min metod utförs vanligtvis per telefon, vilket fungerar lika effektivt som vid vanlig terapi. Om du vill kan vi avtala att du blir uppringd. (Betalning sker på förskott.)

Om du vill veta mer om hur effektiv behandling av ilska kan vara, kan du ringa mig Stefan Hedman, på 076 116 90 87 och få veta mer eller få en referens.

Tillbaka till sidan om hantering av ilska eller till terapisidan.

PS. Om problemet med ilska utspelar sig i en parrelation, är det bäst att bägge parter beställer var sitt terapipaket för att behandla problemet med ilska i relationen. DS.


Ta kontakt
Om du vill beställa tid för terapi, eller få mer information
om hur en behandling av ilska hjälper dig att hantera olika
situationer, kan du ringa Stefan Hedman,
tel. 076 116 90 87.