Vill du veta mer?

Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Bättre sex -

genom att förbättra kontakten med din kropp

av Stefan Hedman

Ett gott sexliv har mycket att säga för hur ett förhållande fungerar och betyder mycket för upplevelsen av en djupare samhörighet i förhållandet. Det bidrar också till att ge känslor av glädje, inre ro och att bli accepterad.

Ett sexliv med problem kan ge dålig självkänsla, osäkerhet och spänningar i kroppen. Det kan också, både direkt och framför allt indirekt, påverka hur samlivet generellt fungerar. De negativa känslorna kommer att ge upphov till ett ökat avstånd mellan dig och din partner.

Lyckligtvis finns det en god lösning på detta problem. Om du eller din partner vill förbättra ert sexliv, kan det vara en god investering att komma till terapi eller att gå en kurs om bättre sex. Där kan du lara dig hur du lyssnar till signalerna från kroppen och hur du enkelt löser upp de emotionella och fysiska spänningarna du har. (Detta är något som nästan alla har, så bli inte förtvivlad.)

Efter en kurs kommer ni att upptäcka att sexlivet blir mycket enklare, mer avslappnat och samtidigt mer spännande. Dessutom kommer det att bli enklare att prata med din partner om de olika sexuella upplevelserna. Samvaron kommer då lättare att kunna utveckla sig i önskad riktning, med positiva konsekvenser för bägge parter.

För dig som vill ha några tips om hur du kan få uppleva bättre sex redan nu, får du fler tips om bättre sex på denna sidan.

Om du vill veta mer om terapi eller kursen är du välkommen att ringa mig.

Tillbaka till samlivsidan.

Tillbaka till terapi-sidan.


PS. Företrädesvis är det bäst om bägge parter kommer på kurs eller till terapi. Detta bland annat för att skapa en gemensam förståelse för vad det är som bidrar till utmaningarna i ert sexliv. När det gäller terapi är det mest effektivt om var och en kommer till en egen terapitimme. DS.Ta kontakt
Om du vill beställa en terapi-session, eller veta mer om
sex-kurser, kan du ringa Stefan Hedman, tel. 076 116 90 87.